İstehlak   qiymətləri   indeksinin   hesablanmasına   dair   kalkulyator.


İllik       Aylıq


  Baza dövrü    

Seçilən dövr    

Kalkulyatorun işlədilməsinə dair təlimat:

     İstehlak qiymətləri indeksini il üzrə və yaxud seçilmiş ilin ayları üzrə hesablamaq olar. İl üzrə hesablamaq üçün "İllik" rejimini seçib klik edin. Sonra baza kimi ili və baza ili ilə müqayisə etmək üçün ili seçin. İlləri seçdikdən sonra "Hesabla" düyməsinə klik edin və nəticələr ekranda öz əksini tapacaq. Ay üzrə hesablamaq üçün "Aylıq" rejimini seçib klik edin. Aylıq rejimə keçiddən sonra baza ilini qeyd edin müqayisə olunacaq ayı qeyd edin. Daha sonra hesabat dövrü üzrə ili və ayı qeyd edin. Son hesabat dövrü üçün hesablama cari ayın 20-sindən başlayaraq aparılır. Müvafiq xanalar üzrə qeydlər aparıldıqdan sonra "Hesabla" düyməsinə klik edin və nəticələr ekranda öz əksini tapacaq.