Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03121011
Hesabatın adı
          1–vətəndaşlara xidmət №-li forma (Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 28 yanvar 2014-cü il tarixli 11/09 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  tərəfindən sonrakı ayın 15-dək təqdim edilməlidir.
Müşahidə dairəsi
          Mərkəzi icra hakimiyyəti orqanları və Azərbaycan Respublikasının Prezidenti tərəfindən yaradılan publik hüquqi şəxslər
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Sosial statistika
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377-10-70 (22-25)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında statistik məlumatların əldə edilməsi.Hesabat 2014-cü ildən tərtib olunub.
İstifadəçilər
          Digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          hesabat dövründən sonrakı ayın 15-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Vətəndaşlara göstərilən xidmətlər haqqında
Göstəricilərin izahı
          Göstəricilərin izahı 1-vətəndaşlara xidmət nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətaların qeydiyyatı aparılmır və səhv aşkar olunduğu təqdirdə dəqiqləşdirilərək düzəliş edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə aparılmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat üzrə məlumatların toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Informasiya texnologiyaları statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          https://www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron