Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03116052
Hesabatın adı
          Humanitar yardımın paylanması haqqında 1 -HY №-li forma
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 11 iyun 2012-ci il tarixli 38/13 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Humanitar yardımın həcmi, paylandığı ərazi bölgəsi,ünvanı, paylanan yardımın strukturu haqqında məlumat
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dək
Müşahidə dairəsi
          Humanitar yardım paylayan hüquqi və fiziki şəxslər
Uçot vahidi
          Yerli vahid , Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Xarici ticarət statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-77-25
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi humanitar yardımın paylanması haqqında məlumatların toplanmasıdır.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Beynəlxalq Humanitar və Texniki Yardım üzrə Respublika Komissiyası haqqında Əsasnamə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1995-ci il 9 mart tarixli 164 nömrəli Sərəncamı HS-2012 TƏSNİFATI
Göstəricilərin izahı
          Göstəricilərin izahı 1 -HY №-li formanın doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı, 2019, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı , Ölçü vahidləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Müşahidələr başdan-başa üsulla aparıldığından məlumatların xətası hesablanmır.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa üsulla aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Cari və illik hesabatlar statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron