Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03115112
Hesabatın adı
          2 №-li forma (Səhiyyə)( Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 21 may 2012-ci il tarixli, 28/05 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi hesabat dövründən sonrakı ayın 20-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir.
Müşahidə dairəsi
          Ümumi əhali
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Demoqrafiya və gender statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-51-43, (012)377-10-70 (22-11)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Azərbaycan Respublikasında doğum, ölüm və perinatal ölüm halları haqqında statistik məlumatların əldə edilməsi
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr           
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.qov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonrakı ayın 20-si
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          
Göstəricilərin izahı
          Göstəricilərin izahı 2-səhiyyə nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabat təqdim ediləndən sonra yekun məlumatın əvvəlki ay ilə müqayisəsi zamanı aşkar olunur. Xətaların qeydiyyatı aparılmır və səhv aşkar olunduqda dəqiqləşdirilərək düzəliş edilir.
Seçmə xətası
          Hesabatı Səhiyyə Nazirliyi təqdim etdiyindən Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən seçmə aparılmır
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat üzrə məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Səhiyyə statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanın demoqrafik göstəriciləri, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycanda qadınlar və kişilər, Azərbaycanda uşaqlar
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron