Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03115025
Hesabatın adı
          2 №-li forma (Qaçqın və məcburi köçkün) (Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 17 sentyabr 2012-ci il tarixli, 69/05 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında hesabat
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Rayon (şəhər) İcra hakimiyyəti hesabat dövründən sonrakı ayın 5-dən gec olmayaraq Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir.
Müşahidə dairəsi
          Qaçqınlar və məcburi köçkünlər
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Demoqrafiya və gender statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-51-43, (012)377-10-70 (22-11)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Qaçqınların və məcburi köçkünlərin sayı və tərkibi haqqında statistik məlumatların əldə edilmisi
İstifadəçilər
          Milli hesablar sistemi, dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr           
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.qov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən sonrakı ayın 15-i
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Birləşmiş Millətlər Təşkilatı Baş Assambleyasının "Qaçqınların statusu haqqında Konvensiya" (28 iyul 1951-ci il, 429 (V) dərkənar)
Göstəricilərin izahı
          Göstəricilərin izahı 2-qaçqın nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabat təqdim ediləndən sonra yekun məlimatın əvvəlki rüb, yarımil və il ilə müqayisəsi zamanı aşkar olunur. Xətaların qeydiyyatı aparılmır və səhv aşkar olunduqda dəqiqləşdirilərək düzəliş edilir.
Seçmə xətası
          Yalnız qaçqın və məcburi köçkün statusu olanlar əhatə olunur.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat üzrə məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Miqrasiya və gender statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron