Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03114278
Hesabatın adı
          DYNX - №-li forma (Yanğınlar haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 15 aprel tarixli 34/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Yanğınlar haqqında
Dövriliyi
           Yarım illik, İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Azərbaycan Respublikası Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti tərəfindən Dövlət Statistika Komitəsinə yanvarın və iyulun 25-dək illik və yarımillik dövrilikdə təqdim edilir.
Müşahidə dairəsi
          Ölkə
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Hüquqpozmalar statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377-10-70 (22-25)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Ölkə üzrə qeydə alınmış yanğınlar haqqında statistik məlumatların əldə edilməsi
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr           
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Müvafiq olaraq yanvar ayının 25-dək və iyul ayının 25-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Yanğın təhlükəsizliyi haqqında Azərbaycan Respublikasının Qanunu
Göstəricilərin izahı
          Göstəricilərin izahı DYNX nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətaların qeydiyyatı aparılmır və səhv aşkar olunduğu təqdirdə dəqiqləşdirilərək düzəliş edilir.
Seçmə xətası
          Hesabat ölkənin iqtisadi və inzibati rayonları üzrə bütün əhalini əhatə etdiyindən seçmə aparılmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat üzrə məlumatların toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Hüquqpozmalar statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda hüquqpozmalar
Nəşr:bülleten
          Azərbaycanda məhkumetmə və məhkəmələrdə baxılan işlər
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron