Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03114127
Hesabatın adı
          1-İX №li forma (İnzibati xətalar haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2014-cü il 16 dekabr tarixli 40/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          İnzibati xətalar haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  yanvar ayının 15-dək
Müşahidə dairəsi
          Ölkə
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Hüquqpozmalar statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377-10-70 (22-25)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Ölkə üzrə qeydə alınmış inzibati xətalar haqqında statistik məlumatların əldə edilməsi
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr           
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Müvafiq olaraq yanvar ayının 15-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          İnzibati Xətalar Məcəlləsi
Göstəricilərin izahı
          Göstəricilərin izahı 1-İX nömrəli rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabat təqdim ediləndən sonra yekun məlumatın əvvəlki il ilə müqayisəsi zamanı aşkar olunur. Xətaların qeydiyyatı aparılmır və səhv aşkar olunduğu təqdirdə dəqiqləşdirilərək düzəliş edilir.
Seçmə xətası
          Hesabat ölkənin iqtisadi və inzibati rayonları üzrə bütün əhalini əhatə etdiyindən seçmə aparılmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat üzrə məlumatların toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Hüquqpozmalar statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron