Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03113005
Hesabatın adı
          14-təkrar xammal (tullantılar) №-li forma (Təkrar xammalın (tullantıların) yaranması və istifadəsi haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Aərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 27 iyun 2013-cü il tarixli, 82/11 nömrəli qərarı ilə təsdiq olunmuşdur
Qısa məzmunu
          Təkrar xammalın (tullantıların) yaranması və istifadəsi haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
Müşahidə dairəsi
          Mülkiyyət növündən asılı olmayaraq təkrar xammalı olan, ondan istifadə edən və satışını həyata keçirən (göndərən) bütün müəssisə və təşkilatlar
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Ətraf mühit statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (+99412) 377 - 10 - 70 daxili: 2224, 2214
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi təkrar xammalın (tullantıların) yaranması və istifadəsi haqqında məlumatların toplanmasıdır
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim olunur. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          yanvarın 24-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsi sistemində yığılan və işlənilən ətraf mühit statistikası üzrə rəsmi statistika hesabatı formalarının albomu (IV CİLD) əsasında tərtib olunur
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda əks olunmuş göstəricilərin izahı 14-təkrar xammal (tullantılar) nömrəli hesabat formasının doldurulmasına dair göstərişdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Tullantıların statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması statistik işlər proqramına uyğun həyata keçirilir
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda ətraf mühit
Nəşr:bülleten
          Azərbaycan Respublikasında istehsalat və bərk məişət tullantıları
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron