Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03112220
Hesabatın adı
          1 №-li forma (Yoluxucu və parazitar xəstəliklər haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2012-ci il 21 noyabr tarixli 92/9 №-li qərarı ilə təstiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Yoluxucu və parazitar xəstəliklər
Dövriliyi
           Aylıq, İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Aylıq hesabat dövründən sonra 35-ci gün, illik Azərbaycan Respublikasının Səhiyyə Nazirliyi mart ayının 31-dək Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsinə.
Müşahidə dairəsi
          Azərbaycan Respublikasının Şəhər və rayon GEM-ləri
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Səhiyyə statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (22 70), (012) 538 90 12
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Respublika üzrə yoluxucu və parazitar xəstəlikləri müşahidə etmək,cins və yaş qrupu üzrə bölgüsünü aparmaq,məcmuə məlumatlarına daxil etmək və istifadəçilərə məlumat verməkdir. Hesabat forması 80-cı illərin sonlarından tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr           
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.azstat.org saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Aylıq məlumatın hazır olma vaxtı 35-ci gün hesabat vaxtından sonra həyata kecirilir. İllik məlumatın hazır olma və nəşr vaxtı mart ayının 31-nə dək həyata keçirilir.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər səhiyyə sahəsində statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avrostat, Xəstəliklərin Beynəlxalq Təsnifatı, İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və sair tərəfindən müəyyənləşdirilmış göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vəsaitlərdən istfadə olunur.
Göstəricilərin izahı
          Səhiyyənin metodoloji tövsiyələrində,İzahlı Statistika Terminləri Lüğətində verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, Milli təhsil təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istifadəsi prosesində xəta aşkar olunduqda şifahi və ya yazılı qaydada respondentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur. Xətaların qeydiyyatı aparılır.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir. Statistik işlər proqramına, rüblük iş planlarına uyğun müəyyən olunmuş vaxtda nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Keyfiyyətin idarə olunması
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanda uşaqlar, Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti
Nəşr:bülleten
          Səhiyyə, sosial müdafiə və idmanın əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron