Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03111157
Hesabatın adı
          1-park №-li forma Mədəniyyət və istirahət parkları haqqında
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 4 iyun 2013-cü il tarixli 68/09 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Qısa məzmunu
          Mədəniyyət və istirahət parklarının fəaliyyəti haqqında məlumatların toplanması
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Parklar yanvar ayının 15-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına təqdim etməlidir
Müşahidə dairəsi
          Respublika üzrə mədəniyyət və istirahət parkları.
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Cari və illik hesabatlar statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 377 10 70 (daxili 22 70)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Ölkə ərazisində fəaliyyət göstərən mədəniyyət və istirahət parkları haqqında statistik məlumatların əldə edilməsi.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr           
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          21 may
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Mədəniyyət Statistikasının göstəricilər sistemi (YUNESKO 2009)
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-park nömrəli hesabat formasının doldurulmasına dair metodoloji göstərişlərdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı aldıqdan sonr aəvvəlki illə müqayisəsi zamanı aşkar olunur və düzəliş olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan başa aparıldığından seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət
Nəşr:bülleten
          Mədəniyyətin əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron