Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03111155
Hesabatın adı
          1-muzey №li forma (Muzey və muzey tipli müəssisələrin fəaliyyəti haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 7 may 2013-cü il tarixli 47/9 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Qısa məzmunu
          Muzeylər barədə yekun məlumatların toplanması
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Muzeylər yanvarın 15-dək yerləşdiyi rayonun (şəhərin) statistika orqanına, Azərbaycan Respublikası Mədəniyyət Nazirliyinə təqdim etməlidir.
Müşahidə dairəsi
          Muzeylər barədə yekun məlumatın toplanması.
Uçot vahidi
          Yerli vahid
İstifadə olunduğu sahə
          Cari və illik hesabatlar statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          +99412 377 10 70 (daxili 2270)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi muzeylər barədə yekun məlumatın toplanmasıdır.
İstifadəçilər
          Müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          21 may
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Mədəniyyət Statistikasının göstəricilər sistemi (YUNESKO 2009)
Göstəricilərin izahı
          Hesabatda olan göstəricilərin izahı 1-muzey nömrəli hesabat formasının doldurulmasına dair metodoloji tövsiyələrdə verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar hesabatı aldıqdan sonr aəvvəlki illə müqayisəsi zamanı aşkar olunur və düzəliş olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan başa aparıldı
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması Statistik İşlər Proqramına əsasən həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Cari və illik hesabatlar statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda təhsil, elm və mədəniyyət
Nəşr:bülleten
          Mədəniyyətin əsas göstəriciləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron