Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03110035
Hesabatın adı
          1-YST №-li forma (Dövlət hesabına yaşayış sahəsi ilə təmin olunan və güzəştlə mənzil əldə edən ailələr haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 28 noyabr 2017-ci il tarixli 29/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Mənzil alan ailələrin sayına və yaşayış sahəsinin bölüşdürülməsi haqqında.
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  yanvar ayının 25-dək
Müşahidə dairəsi
          Azərbaycan Respublikası Qaçqınların və Məcburi Köçkünlərin İşləri üzrə Dövlət Komitəsi, Azərbaycan Respublikasının Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyi və Azərbaycan Respublikasının rayon (şəhər) icra hakimiyyətləri
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Sosial statistika
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377-10-70 (33-35)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi mənzil alan aiələrin sayı və yaşayış sahəsinin yaxşılaşdıran ailələrin sayı, mənzillərin yaşayış sahəsi ilə bağlı məlumatların toplamaq, məcmuə məlumatlarına daxil etmək və istifadəçilərə məlumat verməkdir.Hesabat forması 80-cı illərdən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          İnzibati mənbələr
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Məlumatın hazır olma və nəşr vaxtı may ayının sonunadək həyata keçirilir.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Hesabatda olan göstəricilər mənzil şəraitiə sahəsində statistikaya dair metodologiyalar əsasında tərtib olunmuşdur. Beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avrostat,İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatı və sair tərəfindən müəyyənləşdirilmış göstəriciləri əhatə edir və müvafiq metodoloji vəsaitlərdən istfadə olunur.
Göstəricilərin izahı
          İzahlı Statistika Terminləri Lüğətində verilmişdir.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, Məşğulluq təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Məlumatların qəbulunda və istifadəsi prosesində xəta aşkar olunduqda şifahi və ya yazılı qaydada respondentə məlumat verilir, müvafiq düzəlişlər edilir və hesabat yenidən təqdim olunur.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa aparılır və seçmə xətası hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının nəşri təqvim planına uyğun həyata keçirlir. Statistik işlər proqramına, rüblük iş planlarına uyğun müəyyən olunmuş vaxtda nəşr olunur.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Metodoloji işlərin əlaqələndirilməsi , Keyfiyyətin idarə olunması
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda səhiyyə, sosial müdafiə və mənzil şəraiti
Nəşr:bülleten
          Dövlət hesabına mənzil şəraitinin yaxşılaşdırılması üzrə əsas göstəricilər
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron