Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03109068
Hesabatın adı
          1 №-li forma nəqliyyat (dəmir yolu) (Qeyri-nəqliyyat müəssisələrinə məxsus dəmir yolu nəqliyyatının işi və hərəkət heyəti haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 21 may tarixli 60/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Qeyri-nəqliyyat müəssisələrinin dəmir yolu vasitəsilə daşımaları, dəmir yollarının uzunluğu, vaqon parkı və s. haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Yanvar ayının 15-dək
Müşahidə dairəsi
          Müvafiq siyahı üzrə - balansında lokomotiv, vaqon, dəmir yolu olan, yaxud icarəyə götürən bütün qeyri-nəqliyyat müəssisələri (İFNT üzrə 01-96)
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Nəqliyyat statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)377-10-70, daxili (2234)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi dəmir yolu nəqliyyatı üzrə qeyri-nəqliyyat sektorunda daşımaların həcmini müəyyənləşdirmək, lokomotiv, vaqon, dəmir yolu olan, yaxud icarəyə götürən bütün qeyri-nəqliyyat müəssisələri bu sahədəki işini öyrənmək və məlumatları nəşr etdirməkdir.Tətbiq olunduğu müddət 30 ildən çoxdur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, sahibkarlar, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və ya elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron nümunəsi və onun təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Məlumatların hazır olma müddəti illik dövrilikdə fevral ayının 22-dək nəzərdə tutulmuşdur.
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Beynəlxalq Nəqliyyat Forumunun metodoloji materilları, Dəmir yolu nəqliyyatına dair metodoloji tövsiyyələr
Göstəricilərin izahı
          “Qeyri-nəqliyyat müəssisələrinə məxsus dəmir yolu nəqliyyatının işi və hərəkət heyəti haqqında” 1 №-li nəqliyyat (dəmir yolu) illik rəsmi statistika hesabatı formasının doldurulmasına dair göstəriş.Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 2013-cü il 21 may tarixli 60/09 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İnzibati ərazi bölgüsü təsnifatı, 2019, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Xətalar aşkarlandıqda respondentlə əlaqə saxlanılır və müvafiq düzəlişlər edilir. Zəruri hallarda qeydiyyatı aparılır.
Seçmə xətası
          Müşahidələr başdan-başa metodla toplanır və seçmə xətaları hesablanmır.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Hesabat məlumatlarının toplanması, işlənməsi və nəşri Statistik işlər proqramı əsasında həyata keçirilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Registr , Təsnifatlar , Məlumatların yayılması
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanda nəqliyyat
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron