Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105267
Hesabatın adı
          1-kt (bələdiyyə) №-li forma (Bələdiyyə orqanlarında uçota alınmış ailə kəndli təsərrüfatları haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Аzərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 25 noyabr 2022-ci il tarixli, 32/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Ailə kəndli təsərrüfatlarının bələdiyyələrdə uçota (qeydiyyata) alınması haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri   Kiçik olmayan sahibkarlıq subyektləri fevral ayının 10-dək
Müşahidə dairəsi
          Ailə kəndli təsərrüfatları
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Sənaye statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (daxili 22 40)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi ailə kəndli təsərrüfatlarının kənd bələdiyyələrində uçota götürülməsi barədə məlumat əldə etmək və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri təlabatını ödəmək. 2006-cı ildən tərtib olunur
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          17 aprel
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar.
Göstəricilərin izahı
          Ailə kəndli təsərrüfatlarının kənd bələdiyyələrində uçota götürülməsi barədə məlumat əldə etmək və istifadəçilərin bu məlumatlara olan zəruri təlabatını ödəmək
Təsnifatlar
          
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik proqrama uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Sənaye statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron