Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105246
Hesabatın adı
          1-kt (lizinq) №-li forma (Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı və satqısına dair hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 10 iyun 2013-cü il tarixli, 73/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Kənd təsərrüfatı maşınlarının lizinq yolu ilə alqı və satqısı barədə hesabat
Dövriliyi
           Yarım illik, İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Hesabat kənd təsərrüfatı maşınlarının ticarəti ilə məşğul olan hüquqi şəxslər (onların filial və nümayəndəlikləri) və fərdi sahibkarlar tərəfindən yanvar və iyul aylarının 22-dək
Müşahidə dairəsi
          Kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı-satqısı
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Sənaye statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (daxili 22 40)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı-satqısı haqqında məlumatları əldə etmək və istifadəçilərə çatdırmaq.2006-cı ildən tərtib olunur
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, tədqiqatçılar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Aqrolizinq”in rayon şöbələri hesabat rübündən sonrakı ayın 3-dən gec olmayaraq yuxarı təşkilatına, “Aqrolizinq” ASC isə hesabat rübündən sonrakı ayın 15-dən gec olmayaraq icmal sabatı Dövlət Statistika Komitəsinə təqdim edir
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar.
Göstəricilərin izahı
          Hesabat kənd təsərrüfatı maşınlarının alqı-satqısı haqqında məlumatları əldə edir.
Təsnifatlar
          Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik proqrama uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Sənaye statistikası , Energetika statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron