Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105207
Hesabatın adı
          1-mex (aqroservis xidməti) (Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 03 sentyabr 2013-cü il tarixli, 100/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri haqqında
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Hesabat kənd təsərrüfatına xidmət göstərən aqroservis müəssisələri-hüquqi şəxslər (onların filial və nümayəndəlikləri) və Dövlət Statistika Komitəsi tərəfindən seçmə qaydada müəyyən edilmiş fərdi sahibkarlar tərəfindən yanvar ayının 15-dək
Müşahidə dairəsi
          Kənd təsərrüfatına xidmət göstərən aqroservis müəssisələri
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (daxili 22 40)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Hesabatın əsas məqsədi kənd təsərrüfatı işlərinin yerinə yetirilməsinə və kənd təsərrüfatı texnikasının mövcudluğuna nəzrət edilməsidir.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Bütün müəssisələr
Məlumat mənbələri
          Yerli vahid (hüquqi şəxs statusu olmayan), Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          15 yanvar
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd və meşə təsərrüfatı,balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar əsasında tərtib
Göstəricilərin izahı
          Kənd təsərrüfatında görülmüş ayrı-ayrı işlərin həcmi və təsərrüfatın balansında olan bütün növ kənd təsərrüfatı texnikasının mövcudluğu barədə məlumatlar göstərilir
Təsnifatlar
          Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          statistik işlər proqramına uyğun
Digər sahələrlə əlaqəsi
          
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          Kənd təsərrüfatına göstərilən aqroservis xidmətləri
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron