Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03105185
Hesabatın adı
          16-kt (toxumçuluq) №-li forma (Toxum məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 11 iyun 2013-cü il tarixli, 77/11 N-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Toxumçuluq məhsullarının istehsalı və hərəkəti haqqında hesabat
Dövriliyi
           İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Toxumçuluq və tədris təcrübə təsərrüfatları yanvar ayının 21-dək
Müşahidə dairəsi
          Toxumçuluq və tədris təcrübə təsərrüfatlarında toxum məhsullarının istehsalı və hərəkəti
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Bitkiçilik statistikası
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012) 377 10 70 (daxili 22 40)
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Toxumçuluq və tədris təcrübə təsərrüfatlarında dənli bitkilər, paxlalılar, tərəvəz-bostan bitkiləri, texniki bitkilər və yem bitkiləri üzrə toxumların ilin əvvəlinə qalığının, mədaxil və məxaricinin, habelə ilin axırına qalığının müəyyən edilməsi
İstifadəçilər
          Tədqiqatçılar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat kağız və elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatın elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          21 fevral
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Dövlət Statistika Komitəsinin müvafiq sərəncamı ilə təsdiq edilmiş kənd, meşə təsərrüfatı, balıqçılıq və ovçuluq statistikası üzrə hesabat formalarının albomu və onların doldurulmasına dair metodoloji izahatlar
Göstəricilərin izahı
          Toxumçuluq və tədris təcrübə təsərrüfatlarında -buğda toxumu -toxumluq kartof -texniki bitkilərin toxumu -tərəvəz, bostan , yem və sair toxumların tədarükü
Təsnifatlar
          Təşkilati-hüquqi formaların statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Göstəricilərin müqayisəsi zamanı xəta və səhvlər aşkarlandıqda müvafiq düzəlişlər edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə xətasının hesablanması həyata keçirilmir.
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik işlər haqqında proqrama uyğun olaraq
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Sənaye statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın kənd təsərrüfatı
Nəşr:bülleten
          Toxumların istehsalı və dövriyyəsi
Arxivləşdirmə
          Kağız, elektron