Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03102410
Hesabatın adı
          İşçi qüvvəsinə dair rüblük seçmə statistik müayinə
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 27 dekabr 2021-ci il tarixli, 32/06 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı və strukturu haqqında məlumatlar əldə edilir
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Seçmə statistik müayinə ; sorğu keçirilən dövrdən sonra 25 gün müddətində
Müşahidə dairəsi
          Respublika üzrə
Uçot vahidi
          Seçməyə düşmüş ev təsərrüfatları
İstifadə olunduğu sahə
          Statistikanın təşkili , Seçmə, Beynəlxalq əlaqələr , Məlumatların yayılması
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-61-21; (012) 377- 10-70 / daxili 22-08
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Əsas məqsəd ölkədə iqtisadi fəal əhalinin sayı və strukturu haqqında məlumatların əldə edilməsi olmuşdur. Azərbaycan Respublikasının Dövlət Statistika Komitəsi ilk dəfə BMT-nin İnkişaf Proqramı və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının (BƏT) birgə layihəsi çərçivəsində BƏT-in metodoloji köməyi ilə 2003-cü ildə ev təsərrüfatlarında əhalinin iqtisadi fəallığının müayinəsini həyata keçirmişdir.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, tədqiqatçılar, müəllim və tələbələr, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Seçmə müşahidə
Məlumat mənbələri
          Seçməyə düşmüş respondentlərin ilkin məlumatları
Məlumatların toplanması forması
          Əhalinin iqtisadi fəallığına dair seçmə statistik müayinin sorğu anketində əks olunan suallar respondentlərdən şifahi sorğu əsasında cavablandırılaraq toplanır.
Hazır olma vaxtı
          Müayinə həftəsi
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Milli və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Metodoloji göstərişləri.
Göstəricilərin izahı
          Əhalinin iqtisadi fəallığına dair seçmə statistik müayinəyə düşmüş ev təsərrüfatında daimi qeydiyyatda olan və orada yaşayan 15 və yuxarı yaşlı bütün üzvlər üçün sorğu anketində əks olunan suallar respondentlərdən şifahi sorğu əsasında cavablandırılaraq toplanır.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Əvvəlki ilin, həmçinin aylıq(rüblük) hesabat məlumatları ilə müqayisə zamanı mövcud xətalar aşkar edilir və düzəlişlərin aparılması təmin edilir.
Seçmə xətası
          Seçmə aparılmır
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik İşlər Proqramına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Statistikanın təşkili , Seçmə, Məlumatların yayılması
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycanın statistik göstəriciləri, Azərbaycanın regionları, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycanda qadınlar və kişilər, Regionların sosial-iqtisadi inkişafı, Əmək bazarı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron