Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03102115
Hesabatın adı
          4-məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 29 noyabr 2021-ci il tarixli 28/06 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Əhalinin məşğulluğu ilə bağlı yəni hesabat rübündə iş axtaranlar, işsiz statusu verilənlər, işsizlikdən sığorta ödənişi alanlar, cins tərkibi, mülkiyyət növləri və boş iş yerlərinin sayı haqqında məlumatlar əldə edilir.
Dövriliyi
           Rüblük
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 30-dək
Müşahidə dairəsi
          Respublika üzrə
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq məlumat mübadiləsi
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-61-21; (012) 377- 10-70 / daxili 22-08
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Əhalinin məşğulluğu, iş axtaranlar və işə düzəldilmişlər, əmək qabiliyyətinə malik olanlar,işsizlərin sayı, işçi qüvvəsinə olan təlabat, işsiz statusu olanlar, peşə hazırlığı və digər göstəricilər haqqında məlumat əldə edilməsi məqsədi daşıyır. 1993-cü ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          Hesabat dövründən 40 (qırx gün sonra)
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Əmək məcəlləsi, Milli və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının Metodoloji göstərişləri.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatın doldurulmasına dair göstərişlər
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Nəqliyyat statistikası üçün yük təsnifatı, 2007, Dövlət idarəetmə orqanlarının funksiyalarının təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabatı təqdim edən hüquqi vahidin əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik İşlər Proqramına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Keyfiyyətin idarə olunması, Energetika statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Azərbaycan rəqəmlərdə, Azərbaycanın regionları, Azərbaycan gəncləri, Azərbaycanda qadınlar və kişilər, Azərbaycanda ticarət, Əmək bazarı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron