Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03102114
Hesabatın adı
          12-məşğulluq №-li forma (Əhalinin məşğulluğu haqqında hesabat)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 29 noyabr 2021-ci il tarixli 28/06 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Əhalinin məşğulluğu ilə bağlı yəni hesabat ayında iş axtaranlar, işsiz statusu verilənlər, işsizlikdən sığorta ödənişi alanlar, cins tərkibi və boş iş yerlərinin sayı haqqında məlumatlar əldə edilir.
Dövriliyi
           Aylıq
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Şəhər, rayon (şəhərlərdə rayon) məşğulluq orqanları hesabat dövründən sonrakı ayın 7-dək
Müşahidə dairəsi
          Respublika, iqtisadi rayonlar, inzibati rayonlar və şəhərlər.
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq məlumat mübadiləsi
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-61-21; (012) 377- 10-70 / daxili 22-08
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Əhalinin məşğulluğu ilə bağlı yəni hesabat ayında iş axtaranlar, işsiz statusu verilənlər, işsizlikdən sığorta ödənişi alanlar cins tərkibi və boş iş yerlərinin sayı haqqında və digər məlumatlar əldə etmək məqsədilə. 1993-cü ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları, tədqiqatçılar, beynəlxalq təşkilatlar, digər istifadəçi qruplar
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Əmək məcəlləsi, Milli və Beynəlxalq Əmək Təşkilatının metodologiyasına əsasən uyğunlaşdırılıb.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatın doldurilmasına dair göstərişlər.
Təsnifatlar
          Mülkiyyət növlərinin statistik təsnifatı, İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Nəqliyyat statistikası üçün yük təsnifatı, 2007, Ev təsərrüfatlarına xidmət göstərən qeyri-kommersiya təşkilatlarının məqsədlər üzrə təsnifatı , Ölçü vahidləri təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabatı təqdim edən hüquqi vahidin əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          aparılmayıb
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik İşlər Proqramına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Keyfiyyətin idarə olunması, Energetika statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan, İngilis
Nəşr:yekunlar
          Əmək bazarı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron