Hesabat forması haqqında inzibati məlumatlar
 
Kodu
          03102111
Hesabatın adı
          1 №-li forma (Miqrasiya) (Azərbaycan Respublikasında olan əcnəbilər və vətəndaşlığı olmayan şəxslər haqqında)
Təsdiq olunma tarixi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Statistika Komitəsinin 28 iyul 2015-ci il tarixli 30/06 №-li qərarı ilə təsdiq edilmişdir.
Qısa məzmunu
          Xarici işçi qüvvəsinin sayı və tərkibi,yaş qrupları,cinsi və hansı ölkələrin vətəndaşları olmaları haqqında məlumatlar ədə etmək üçün istifadə edilir.
Dövriliyi
           Rüblük, İllik
Təqdim olunma muddəti
          Bütün sahibkarlıq subyektləri  Azərbaycan Respublikasının Dövlət Miqrasiya Xidməti rüblük məlumatları hesabat dövründən sonrakı ayın 25-dək, illik məlumatları fevral ayının 15-dək təqdim etməlidir.
Müşahidə dairəsi
          Azərbaycan Respublikası Dövlət Miqrasiya Xidməti
Uçot vahidi
          Hüquqi şəxs
İstifadə olunduğu sahə
          Beynəlxalq məlumat mübadiləsi
Cavabdeh şöbənin əlaqə nömrəsi
          (012)538-61-21; (012) 377- 10-70 / daxili 22-08
 
Hesabatın məqsədi və istifadə sferası
 
Məqsəd və tərtib tarixi
          Azərbaycan Respublikası ərazisində haqqı ödənilən əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün təqvim ili ərzində verilmiş və müddəti uzadılmış iş icazələrindən qüvvədə olanlara malik olan əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərə dair məlumatların toplanması. 1993-cü ildən tətbiq olunur.
İstifadəçilər
          Dövlət orqanları
 
Statistik məhsul üçün məlumat işlənməsi
 
Məcmu
          Müvafiq siyahı əsasında
Məlumat mənbələri
          Hüquqi şəxslər (müəssisə)
Məlumatların toplanması forması
          Hesabat elektron sənəd formasında təqdim oluna bilər. Hesabatı elektron təqdimatı www.stat.gov.az saytında nəzərdə tutulmuşdur.
Hazır olma vaxtı
          hesabat dövründən sonrakı ayın 10-dək
Keyfiyyətə nəzarət və baxış
          Hesabat formalarının yoxlanması üçün müvafiq proqram təminatı fəaliyyət göstərir.
 
Konsepsiya və təsnifatlar
 
Əsas konsepsiya
          Azərbaycan Respublikasının Miqrasiya Məcəlləsi, "Əmək miqrantları və onların ailə üzvlərinin hüquqlarının müdafiəsi haqqında" Beynəlxalq Konvensiya, Əmək məcəlləsi.
Göstəricilərin izahı
          Hesabatın doldurulmasına dair göstəriş
Təsnifatlar
          İqtisadi fəaliyyət növləri təsnifatı, Nəqliyyat statistikası üçün yük təsnifatı, 2007, Valyutalar təsnifatı
 
Xətalar və uyğunsuzluqlar
 
Məlumatların xətaları
          Hesabatı təqdim edən hüquqi vahidin əvvəlki ilin hesabat məlumatı ilə müqayisəsi zamanı aşkar edilir və düzəliş aparılır.
Seçmə xətası
          
 
Vaxtında toplama və digər sahələrlə əlaqəsi
 
Vaxtlılıq
          Statistik İşlər Proqramına uyğun olaraq hesabat məlumatlarının toplanması vaxtı müəyyən edilir.
Digər sahələrlə əlaqəsi
          Keyfiyyətin idarə olunması, Energetika statistikası
 
Məlumatların əldə olunması
 
İnternet ünvanı
          www.stat.gov.az
Hesabat dili
           Azərbaycan
Nəticə dili
           Azərbaycan
Nəşr:yekunlar
          Əmək bazarı
Nəşr:bülleten
          
Arxivləşdirmə
          Elektron